CNC kabinet

CAD/CAM programiranje KUMA

CNC mašina za brizganje silikonske gume

Predstavljamo vam KU mašinu koja se retko sreće u praksi, barem na našim prostorima. U pitanju je CNC mašina za brizganje silikonske gume.

Mašina vrši brizganje silikonske gume u tečnom stanju. Brizganje se vrši kroz maksimalno 12 brizgaljki. Svaka od njih može brizgati silikonsku gumu različite boje. Na brizgaljkama se postavljaju dizne različitih prečnika, u zavisnosti od zahtevane preciznosti istiskivanja.

Brizganje silikonske gume vrši se u kalupima koji su dobijeni obradom na CNC mašinama za obradu rezanjem. U toku jednog ciklusa moguće je istovremeno raditi brizganje gume u dva kalupa koji su postavljeni jedan na levoj a drugi na desnoj polovini radnog stola mašine. Kod većih serija livenja omogućeno je livenje u kalupima sa više jezgara.

 

Nakon popunjavanja kalupa silikonskom gumom u tečnom stanju alati se postavljaju u peć za pečenje gume na određenoj temperaturi. U zavisnosti od složenosti radnog zadatka, nakon izlivanja jednog od slojeva, alat za livenje se prenosi na peć radi formiranja površinske kore izbrizgane silikonske gume, nakon čega se kalup vraća na mašinu na kojoj se brizga naredni sloj (obično druge boje).

Nastavite sa čitanjem

30. septembar 2015. Posted by | CAD/CAM programiranje, Industrijski primeri, O školi | Ostavite komentar

KU obradni centar na bazi glodalice

U privredi, za proizvodnju mašinskih delova, često se koriste potpuno autonomne kompjuterski upravljane mašine. Njihove prednosti su višestruke, a najvažnija je da pojeftinjuju proizvodnju. CNC Obradni centri predstavljaju primer ovakvih mašina.

KU obradni centar na bazi glodalice, koji se ovom prilikom predstavlja, ima mogućnost automatske zamene reznih alata. Magacin alata raspolaže sa više desetina mesta za rezne alate. Alati koji se mogu koristiti spadaju u grupu alata za glodanje, bušenje struganje, brušenje itd. Ovo daje mašini mogućnost izrade kako jednostavnih tako i vrlo složenih radnih delova.

KU obradni centar poseduje i automatsku izmenu paleta, na kojima se postavljaju pripremci za obradu. Na snimku iznad ovog teksta prikazan je rad jedne od ovakvih tipova KU mašina.

Nastavite sa čitanjem

5. oktobar 2014. Posted by | CNC glodalica, Industrijski primeri, Ručno programiranje | Ostavite komentar

Obrada kompleksne 3D površine

Primer automatskog programiranja CNC obradnog centra.

Pri modeliranju radnog komada korišćen SolidWorks 2009.
Za automatsko programiranje CNC mašine korišćen FeatureCam 2009.
Deo izrađen na EMCO Concept 55 Mill CNC obradnom centru.

Inspiraciju ovom radu predstavljaju dve fotografije sa interneta.

Nastavite sa čitanjem

24. novembar 2011. Posted by | CAD/CAM programiranje, CNC glodalica, Industrijski primeri | Ostavite komentar

1. primer iz prakse

Snimak predstavlja realni radni zadatak, realizovan u praksi.
Pripremak od čelika dimenzija 330 x 160 x 85 mm, obrađen na CNC glodalici sa Heidenhain upravljačkom jedinicom, za približno 16h rada.

U prvom delu snimka prikazan je model radnog zadatka putem CAD programskog paketa SOLIDWORKS.
U drugom delu snimka prikazana je simulacija rada kroz CAM programski paket za automatsko programiranje glodalice.
Na kraju snimka prikazane su fotografije CNC mašine u toku procesa obrade i izgled obrađenih komada.

Snimak predstavlja potvrdu upotrebljivosti savremenih CAM programskih paketa u praksi.

24. februar 2011. Posted by | CAD/CAM programiranje, CNC glodalica, Industrijski primeri | Ostavite komentar

2. primer iz prakse

Snimak predstavlja realni radni zadatak, realizovan u praksi.

Pripremak od čelika prečnika 32 mm i dužine 45 mm, obrađen na CNC glodalici sa Heidenhain upravljačkom jedinicom, za približno 30 minuta.

-U prvom delu snimka prikazan je model radnog zadatka putem CAD programskog paketa SOLIDWORKS.
-U drugom delu snimka prikazana je simulacija rada kroz CAM programski paket za automatsko programiranje glodalice.
-U trećem delu snimka prikazani su klipovi snimljeni u toku obrade radnog komada.
-Na kraju snimka prikazana je fotografija izgleda obrađenog radnog komada.

Snimak predstavlja potvrdu upotrebljivosti savremenih CAM programskih paketa u praksi.

24. februar 2011. Posted by | CAD/CAM programiranje, CNC glodalica, Industrijski primeri | 1 komentar

   

%d bloggers like this: