CNC kabinet

CAD/CAM programiranje KUMA

Primer programiranja struga sa WinNC Sinumerik Operate upravljačkom jedinicom mašine.

Krajem avgusta održan je stručni seminar u Mašinko-elektrotehničkoj školi Priboj. Ovaj seminar akreditovan je od strane ZUOV-a. Tokom tri dana polaznici su savladali podeševanje i upravljanje EMCO mašinama sa Sinumerik Operate upravljačkim jedinicama (CNC strug i CNC glodalica).

U videu iznad nalazi se lekcija sa primerom programiranja kompjuterski upravljanog struga koji radi sa gore navedenom upravljačkom jedinicom.

4. septembra 2021. Posted by | Akreditovani seminari, CNC glodalica, CNC strug, O školi, Ručno programiranje | Postavite komentar

Osnovno programiranje i upravljanje glodalice – akreditovani seminar

Ove nedelje završena je obuka nastavnika Tehničke škole iz Novog Pazara. Obuka je rađena po programu akreditovanog seminara pod nazivom „Osnovno upravljanje i programiranje KUMA tipa Emco Concept 55 sa Sinumerik 840D – glodalica“ (seminar je zaveden u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja pod rednim brojem 769). Detalje o seminaru možete pogledati na ovom linku.

Na insistiranje kolega iz Novog Pazara obuka je vršena u njihovim prostorijama, što im obezbeđuje da sve naučeno mogu vrlo brzo primeniti u nastavi.

Tehnički crtež radnog zadatka.

Ovom prilikom su se, između ostalog, radili primeri programiranja CNC glodalice sa primenom funkcija kompenzacije radijusa glodala (funkcije G41 i G42). Urađeni su i kompleksniji primeri programiranja KU obradnih centara sa primenom većeg broja ciklusa koji su podržani upravljačkom jedinicom Sinumerik 840D/M. Jedan od primera predstavljen je tehničkim crtežom iznad ovog teksta.

Nastavite sa čitanjem

15. aprila 2013. Posted by | Akreditovani seminari, CNC glodalica, Ručno programiranje | Postavite komentar

Akreditovani seminari za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu

„POLITEHNIKA“ – škola za nove tehnologije je ispred Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za naredne dve školske godine (1012/2013. i 2013/2014. god.) akreditovala četiri seminara za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Seminari traju tri radna dana po 8 sati rada (ukupno 24 sata). Nakon kojih se izdaju Uverenja sa 24 boda.

Nastavite sa čitanjem

27. avgusta 2012. Posted by | Akreditovani seminari, O školi | Postavite komentar

1. vežba FeatureCAM seminara (2,5D)

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom FeatureCAM programskog paketa“.

Ovom vežbom se vrši definisanje tehnologije obrade za dati radni zadatak.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež dela definisanog radnim zadatkom.

Nastavite sa čitanjem

9. aprila 2012. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | 6 komentara

2. vežba FeatureCAM seminara (2,5D)

Nakon prve vežbe, koja je imala osnovnu namenu da se upoznamo sa okruženjem programskog paketa, sledi vežba koja u sebi sadrži ozbiljnije radne zadatke. Ovom vežbom se ovladava strategijama obrade poravnavanja radnog komada, izrade ostrva, izrade kružnog žljeba (širine veće od prečnika reznog alata kojim se obrađuje),  izrade pravolinijskog žljeba (širine prečnika reznog alata kojim se obrađuje) i na samom kraju bušenje rupa na liniji.

Tehnologijom obrade za ovu vežbu predviđen je zahvat poravnavanja radnog komada. Za obradu gornje površine radnog komada koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Za izradu oba ostrva predviđeni su zahvati grube i fine obrade na meru. Za grubu obradu ostrva ne prelazi se maksimalna dubina rezanja od 3 mm. Dodatak za zadnji prolaz, glodanje na meru, iznosi 0,2mm. Pri obradi na meru koristi se kompenzacija poluprečnika reznog alata. Za obradu ovih elemenata vežbe koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež dela definisanog radnim zadatkom.

Nastavite sa čitanjem

8. aprila 2012. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | 6 komentara

3. vežba FeatureCAM seminara (2,5D)

Ovom vežbom ovladava se strategijama obrade poravnavanja radnog komada, izrade ostrva, izrade džepova, zabušivanja i  bušenja rupa.

Tehnologijom obrade za ovu vežbu predviđen je zahvat poravnavanja radnog komada. Za obradu gornje površine radnog komada koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Za izradu oba ostrva predviđeni su zahvati grube i fine obrade na meru. Za grubu obradu ostrva ne prelazi se maksimalna dubina rezanja od 3 mm. Dodatak za zadnji prolaz, glodanje na meru, iznosi 0,2mm. Pri obradi na meru koristi se kompenzacija poluprečnika reznog alata. Za obradu ovih elemenata vežbe koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež dela definisanog radnim zadatkom.

Prilikom izrade oba džepa, za grubu obradu koristi se dvoperno glodalo prečnika 6 mm. Pri silasku do konačne dubine glodalo se kreće cik-cak. Za glodanju na meru koristi se dvoperno glodalo prečnika 4 mm, u ovoj obradi uključuje se kompenzacija poluprečnika alata.

Nastavite sa čitanjem

7. aprila 2012. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

4. vežba FeatureCAM seminara (2,5D)

Ovo je najkompleksnija vežba, ujedno i poslednja 2,5D vežba. Njom se ovladava strategijama obrade poravnavanja radnog komada, izrade ostrva, izrade džepova, zabušivanja, bušenja i upuštanja rupa.

Tehnologijom obrade za ovu vežbu predviđen je zahvat poravnavanja radnog komada. Za obradu gornje površine radnog komada koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Za izradu sva tri ostrva predviđeni su zahvati grube i fine obrade na meru. Za grubu obradu ostrva ne prelazi se maksimalna dubina rezanja od 3 mm. Dodatak za zadnji prolaz, glodanje na meru, iznosi 0,2mm. Pri obradi na meru koristi se kompenzacija poluprečnika reznog alata. Za obradu ovih elemenata vežbe koriste se čeono glodalo prečnika 40mm i vretenasto dvoperno glodalo prečnika 6mm.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež dela definisanog radnim zadatkom.

Prilikom izrade džepova, za grubu obradu koristi se dvoperno glodalo prečnika 10mm. Pri silasku do konačne dubine glodanja glodalo se kreće cik-cak ili spiralno. Za glodanje na meru koristi se dvoperno glodalo prečnika 6mm, u ovoj obradi uključuje se kompenzacija poluprečnika alata.

Nastavite sa čitanjem

6. aprila 2012. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | 2 komentara

1. vežba ESPRIT seminara (2,5D)

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom ESPRIT programskog paketa“.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež radnog zadatka obuhvaćenog ovom vežbom.

Vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Snimak rada EMCO Concept 55 Mill CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz ESPRIT programski paket (donji snimak).

Nastavite sa čitanjem

30. novembra 2011. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

2. vežba ESPRIT seminara (2,5D)

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom ESPRIT programskog paketa“.

Seminar za ovu školsku godinu zaveden je pod rednim brojem 289 u katalogu seminara za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež radnog zadatka obuhvaćenog ovom vežbom.

Vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Snimak rada EMCO Concept 55 Mill CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz ESPRIT programski paket (donji snimak).

Nastavite sa čitanjem

29. novembra 2011. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

3. vežba ESPRIT seminara (2,5D)

Vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Snimak rada EMCO Concept 55 Mill CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz ESPRIT programski paket (donji snimak).

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom ESPRIT programskog paketa“.

Seminar za ovu školsku godinu zaveden je pod rednim brojem 289 u katalogu seminara za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež radnog zadatka obuhvaćenog ovom vežbom.

Nastavite sa čitanjem

28. novembra 2011. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

%d bloggers like this: