CNC kabinet

CAD/CAM programiranje KUMA

3. vežba FeatureCAM seminara (2,5D)

Ovom vežbom ovladava se strategijama obrade poravnavanja radnog komada, izrade ostrva, izrade džepova, zabušivanja i  bušenja rupa.

Tehnologijom obrade za ovu vežbu predviđen je zahvat poravnavanja radnog komada. Za obradu gornje površine radnog komada koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Za izradu oba ostrva predviđeni su zahvati grube i fine obrade na meru. Za grubu obradu ostrva ne prelazi se maksimalna dubina rezanja od 3 mm. Dodatak za zadnji prolaz, glodanje na meru, iznosi 0,2mm. Pri obradi na meru koristi se kompenzacija poluprečnika reznog alata. Za obradu ovih elemenata vežbe koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež dela definisanog radnim zadatkom.

Prilikom izrade oba džepa, za grubu obradu koristi se dvoperno glodalo prečnika 6 mm. Pri silasku do konačne dubine glodalo se kreće cik-cak. Za glodanju na meru koristi se dvoperno glodalo prečnika 4 mm, u ovoj obradi uključuje se kompenzacija poluprečnika alata.

Nastavite sa čitanjem

Advertisements

7. aprila 2012. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

4. vežba FeatureCAM seminara (2,5D)

Ovo je najkompleksnija vežba, ujedno i poslednja 2,5D vežba. Njom se ovladava strategijama obrade poravnavanja radnog komada, izrade ostrva, izrade džepova, zabušivanja, bušenja i upuštanja rupa.

Tehnologijom obrade za ovu vežbu predviđen je zahvat poravnavanja radnog komada. Za obradu gornje površine radnog komada koristi se čeono glodalo prečnika 40mm.

Za izradu sva tri ostrva predviđeni su zahvati grube i fine obrade na meru. Za grubu obradu ostrva ne prelazi se maksimalna dubina rezanja od 3 mm. Dodatak za zadnji prolaz, glodanje na meru, iznosi 0,2mm. Pri obradi na meru koristi se kompenzacija poluprečnika reznog alata. Za obradu ovih elemenata vežbe koriste se čeono glodalo prečnika 40mm i vretenasto dvoperno glodalo prečnika 6mm.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež dela definisanog radnim zadatkom.

Prilikom izrade džepova, za grubu obradu koristi se dvoperno glodalo prečnika 10mm. Pri silasku do konačne dubine glodanja glodalo se kreće cik-cak ili spiralno. Za glodanje na meru koristi se dvoperno glodalo prečnika 6mm, u ovoj obradi uključuje se kompenzacija poluprečnika alata.

Nastavite sa čitanjem

6. aprila 2012. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | 2 komentara

Od ideje do realizacije – Alat za livenje ergonomskog ortopedskog pomagala

Ovim primerom obuhvaćene su sve potrebne faze za realizaciju idejnog projekta za dobijanje ergonomskog ortopedskog pomagala.
Prvom i drugom fazom rešavali  su se problemi softverskog modelovanja konačnog proizvoda i rešavanje problema u vezi dobijanja alata za livenje gotovog proizvoda pomoću SolidWorks programskog paketa. Trećom fazom je, uz pomoć FeatureCAM programskog paketa, generisan CNC program za izradu alata za livenje gotovog proizvoda. U pretposlednjoj fazi izvršena je, na CNC obradnom centru, izrada alata za livenje gotovog proizvoda . Na samom kraju pristupilo se izlivanju ergonomskog ortopedskog pomagala od silikonske gume.

Snimak predstavlja sve faze projektovanja tehnologije radnog zadatka. CAD modelovanje radnog dela, generisanje njegovog radioničkog crteža, modelovanje alata za livenje konačnog proizvoda (SolidWorks 2011 programskim paketom). CAM programiranje CNC mašine za izradu alata za livenje (FeatureCam programskim paketom). Verifikacija dobijenog programa za KUMA kroz WinNc programski paket. Na samom kraju prikazan je rad KUMA sa Sinumerik 840D/M upravljačkom jedinicom u procesu izrade alata za livenje gotovih proizvoda kao i izgled konačnog proizvoda.

Vežba realizovana u okviru predmeta Projektovanje tehnoloških sistema Tehničara za kompjutersko upravljanje.

6. januara 2012. Posted by | CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

Učenički radovi

Neki od radova realizovanih u školi Politehnika – škola za nove tehnologije u Novom Beogradu.

Radovi rađeni na EMCO Concept 55 Mill i Turn CNC mašinama.

Svi delovi izrađeni na časovima predmeta Projektovanja tehnoloških sistema koji se sluša u 3. i 4. godini na smeru Tehničar za kompjutersko upravljanje.

Politehnika – škola za nove tehnologije.
http://www.politehnika-nt.edu.rs

5. januara 2012. Posted by | CAD/CAM programiranje, CNC glodalica, CNC strug, O školi, Ručno programiranje | 1 komentar

1. vežba ESPRIT seminara (2,5D)

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom ESPRIT programskog paketa“.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež radnog zadatka obuhvaćenog ovom vežbom.

Vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Snimak rada EMCO Concept 55 Mill CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz ESPRIT programski paket (donji snimak).

Nastavite sa čitanjem

30. novembra 2011. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

2. vežba ESPRIT seminara (2,5D)

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom ESPRIT programskog paketa“.

Seminar za ovu školsku godinu zaveden je pod rednim brojem 289 u katalogu seminara za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež radnog zadatka obuhvaćenog ovom vežbom.

Vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Snimak rada EMCO Concept 55 Mill CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz ESPRIT programski paket (donji snimak).

Nastavite sa čitanjem

29. novembra 2011. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

3. vežba ESPRIT seminara (2,5D)

Vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Snimak rada EMCO Concept 55 Mill CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz ESPRIT programski paket (donji snimak).

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom ESPRIT programskog paketa“.

Seminar za ovu školsku godinu zaveden je pod rednim brojem 289 u katalogu seminara za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež radnog zadatka obuhvaćenog ovom vežbom.

Nastavite sa čitanjem

28. novembra 2011. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

4. vežba ESPRIT seminara (3D)

Na snimku koji sledi ispod ovog teksta prikazana je vežba iz automatskog 3D programiranja KUMA glodalice. Snimak rada EMCO Concept 55 Mill CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz ESPRIT programski paket.

Vežba nastala za potrebe pripreme materijala i izradu skripte akreditovanog seminara za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom „Automatsko programiranje glodalice primenom ESPRIT programskog paketa“.

Seminar za ovu školsku godinu zaveden je pod rednim brojem 289 u katalogu seminara za stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola.

Na slici ispod ovog teksta prikazan je radionički crtež radnog zadatka obuhvaćenog ovom vežbom.

Nastavite sa čitanjem

28. novembra 2011. Posted by | Akreditovani seminari, CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

1. FeatureCam vežba (3D)

Prva vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Na prvom snimku vidi se simulacija rada CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom, kroz simulaciju FeatureCam programskog paketa.

Simulacija rada CNC mašine EMCO Concept Mill 55 sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz simulaciju Emco WinNC prikazana je na poslednjem snimku ovog članka.

Nastavite sa čitanjem

27. novembra 2011. Posted by | CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

2. FeatureCam vežba (3D)

Druga vežba iz automatskog programiranja KUMA glodalice. Na prvom snimku se vidi simulacija rada CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz simulaciju 3D-View WinNC-a.

Simulacija rada CNC mašine sa Sinumerik 840D upravljačkom jedinicom kroz simulaciju FeatureCam programskog paketa može se videti na donjem snimku.

Nastavite sa čitanjem

27. novembra 2011. Posted by | CAD/CAM programiranje, CNC glodalica | Postavite komentar

%d bloggers like this: